सर्वसाधारण समुह "ख" बाट प्रतिनिधित्व गर्ने सन्चालक पदको निर्बाचन कार्यक्रमको सुचना

सर्वसाधारण समुह "ख" बाट प्रतिनिधित्व गर्ने सन्चालक पदको निर्बाचन कार्यक्रमको सुचना